Nhảy đến nội dung
x

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Thí nghiệm vật liệu xây dựng đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng thi công công trình - Công tác thí nghiệm sẽ giúp chủ đầu tư đánh giá chính xác được chất lượng các nguyên vật liệu đang thi công trên công trình và đảm bảo chất lượng từng vật liệu, thiết bị mà nhà thầu sử dụng trên công trường có đúng như trong cam kết hay không.

Ngoài ra, công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng công trình còn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng an toàn của công trình đang trong quá trình sử dụng thông qua công tác đánh giá kiểm tra chất lượng hiện trạng của công trình.

I. Mục tiêu của công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng:

Thí nghiệm vật liệu xây dựng để thay đổi công năng sử dụng: 

- Thực tế công trình qua sử dụng theo thời gian chúng ta đôi khi cũng cần thay đổi công năng để phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại như: Chuyển từ văn phòng thành xưởng sản xuất, nhà ở thành văn phòng, nhà ở - văn phòng thành nhà hàng – khách sạn, Nâng Thêm Tầng. Khi đó Trung tâm sẽ thự hiện công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình để trả lời cho Khách hàng câu hỏi: Chuyển công năng ( hoặc nâng tầng ) có được hay không, nếu không được thì cần gia cố ở  vị trí nào để được ?

Thí nghiệm vật liệu xây dựng để biết nguyên nhân sự cố công trình: 

- Một số công trình bị sự cố như nứt, nghiêng, lún khi đang xây dựng hoặc khi đang sử dụng . Khi đó Trung tâm sẽ kiểm định để trả lời cho Khách hàng 02 câu hỏi Vì sao công trình có sự cố như vậy và khắc phục sự cố đó như thế nào ?

Thí nghiệm để giải quyết tranh chấp:

II. Tiêu chí thực hiện của Trung tâm: 

- "Nhanh và Trung Thực" là tôn chỉ và là phương châm làm việc của Trung tâm -  Chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho quý khách hàng dịch vụ uy tín và chất lượng nhất, giúp khách hàng nắm rõ được nguyên nhân sự cố trên công trình, và hiện trạng chất lượng công trình của mình có an toàn và đảm bảo hay không. 

III. Các phép thử của Trung tâm thực hiện (phòng LAS-XD1157):

Thử nghiệm cơ lý xi măng, cốt liệu bê tông và vữa

  • Thử nghiệm cơ lý Xi măng.

  • Hỗn hợp Bê tông và Bê tông nặng.

  • Xác định cốt liệu bê tông và vữa.

  • Kiểm tra thép xây dựng.

  • Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng.

  • Nhựa Bitum.

  • Thử nghiệm cơ lý Gạch xây. 

  • Thử nghiệm Vữa xây dựng.

  • Các thử nghiệm tại hiện trường.