Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Giới thiệu

 

Tên tổ chức khoa học và công nghệ: Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng
Tên viết bằng tiếng nước ngoài: CONSULTANCY & CONSTRUCTION VERIFICATION CENTER (TUL).

Trụ sở chính: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3775.506

Mã số thuế: 0305568767

Cơ quan quyết định thành lập: Trường Đại học Tôn Đức Thắng. 

Quyết định thành lập số: 27/TĐT-TCNS ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Quyết định công nhận mã hiệu LAS-XD1157 số: 461/QĐ-BXD ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng.

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: Nghiên cứu vật liệu chuyên ngành xây dựng; Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ kết quả nghiên cứu. 

Hình ảnh tiêu biểu